UKCA nyhed

Den engelske regering har forlænget overgangsfristen til 1. januar 2023 for krav om UKCA mærkning for produkter, der importeres til England. Læs her – klik hér

Read More >

Seneste nyt fra EUTR

Sanktioner lukker træimport fra Myanmars regnskoveNye handelsrestriktioner skal straffe militærjuntaen i Myanmar, der tjener penge på blandt andet handel med tropiske træ. Træimportører og møbelhandlere må ikke længere importere trævarer fra Myanmar til Danmark. Der sker som en reaktion på militærkuppet 1. februar 2021 og den efterfølgende undertrykkelse af opposition og fredelige demonstranter. Handelsrestriktionerne er […]

Read More >

Lovgivning om polstrede møbler og madrasser i England og Irland

ENGLAND Den engelske lovgivning for polstrede møbler og madrasser, Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) regulations, som har være i kraft siden 1988, er under revision. Arbejdet er ”mørkelagt”, så der er kun få oplysninger tilgængelige, men ifølge tidsplanen er målet. at en ny lov kan vedtages med udgangen af 2022. IRLAND Irland har i konsultationer […]

Read More >

EUTR-myndigheder vedtager landekonklusioner for Brasilien og Ukraine

De kompetente EUTR-myndigheder mødes regelmæssigt for at udveksle information og erfaringer og for derigennem at arbejde for ensartet myndighedshåndhævelse af EUTR på tværs af EU’s medlemslande. På et nyligt møde har myndighederne i fællesskab vedtaget og udgivet vigtige dokumenter med landekonklusioner for hhv. Brasilien og Ukraine. Det er vigtige dokumenter, for det er denne viden som […]

Read More >

Ny vigtig europæisk standard for siddemøbler til børn

EN 17191, Siddemøbler til børn, er netop blevet vedtaget. Den er udarbejdet under et mandat fra EU kommissionen under Direktiv om generel produktsikkerhed. Standarden gælder både alle siddemøbler til børn som kan sidde oprejst alene, uanset om siddemøblerne anvendes privat eller fx i børneinstitutioner. Standarden er baseret på en øvre aldersgrænse på ca. 15 år. […]

Read More >

UKCA mærkning i England efter den 01. januar 2021

Der er kommet en update omkring England og UKCA mærkning – klik hér Det er vigtigt at påpege, at kravet til UKCA mærkning har to datoer: 1. For produkter, som er markedsført i England inden den 1. januar 2021 er ikrafttrædelsdatoen den 1. januar 2022 2. For produkter, som markedføres første gang efter den 1. januar 2021 er ikrafttrædelsdatoen den […]

Read More >

Ny europæisk arbejdsgruppe for ”Cirkulær økonomi for møbler”

Den tekniske komité TC 207 Møbler, under CEN (Den Europæiske Standardiseringsorganisation), har besluttet at oprette en arbejdsgruppe specifikt for cirkulær økonomi for møbler. Sekretariat og formand vil blive svensk. Den svenske møbelindustri har arbejdet med området i mange år og har udgivet flere rapporter. Interesserede kan kontakte formanden for det danske standardiseringsudvalg for møbler, Kjeld […]

Read More >

Registrering af kemiske stoffer

Pr. 5. januar 2021 skal alle virksomheder registrere kemiske stoffer fra EU’s Kandidatliste, såfremt de overstiger 0,1 vægt% for hvert enkelt stof – uanset hvor i produktet den/de gemmer sig. Registreringen skal ske SCIP-databasen, hvis indholdet af et eller flere kandidatlistestoffer. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside – klik hér

Read More >

Ny guide vedr. CE-mærkning af møbler og relateret lovgivning

Furn-tech│Dansk Møbelkontrol udgiver i samarbejde med Træ- og Møbelindustrien en række guides, der løbende opdateres. Vi har netop udgivet en opdateret version af guiden vedr. CE-mærkning af møbler og relateret lovgivning. Den opdaterede guide – samt de øvrige guides – finder du hér

Read More >