EUTR-myndigheder vedtager landekonklusioner for Brasilien og UkraineDe kompetente EUTR-myndigheder mødes regelmæssigt for at udveksle information og erfaringer og for derigennem at arbejde for ensartet myndighedshåndhævelse af EUTR på tværs af EU’s medlemslande.

På et nyligt møde har myndighederne i fællesskab vedtaget og udgivet vigtige dokumenter med landekonklusioner for hhv. Brasilien og Ukraine.

Det er vigtige dokumenter, for det er denne viden som Miljøstyrelsen lægger til grund, når de gennemfører tilsyn med danske virksomheder.

Landekonklusionerne sammenfatter myndighedernes aktuelle viden om de pågældende leverandørlande og konklusionerne peger på en række detaljerede problemstillinger og risikominimerende foranstaltninger som virksomheder anbefales at tage i anvendelse ved udførelsen af due diligence.

For yderligere – klik hér