Handel med træ og træprodukter fra Rusland og Belarus

Sanktionerne overfor Rusland og Belarus omfatter også handel med træ og træprodukter, herunder også møbler.

Import af træ og træprodukter fra Rusland og Belarus, omfattet af EU’s tømmerforordning, må kun ske ved overholdelse af kravene i Forordning 995/2010, Artikel 6.

BEMÆRK! Miljøstyrelsen vurderer, at det for nuværende ikke er muligt at overholde kravene i Forordning 995/2010, Artikel 6.

Se mere – klik hér