Standarder er dokumenter, som har til formål at medvirke til at fjerne tekniske handelshindringer ved national og international handel.

De europæiske standarder (EN standarder) fik en særlig betydning, da man i EU vedtog det indre marked med fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser.

Som udgangspunkt kan et produkt frit omsættes i andre EU-lande, når det overholder kravene i en EN standard. Det skal bemærkes, at der stadig findes nationale lovgivninger, som stiller særlige nationale krav.

De møbelstandarder, der er udarbejdet i den europæiske standardiseringsorganisation, CEN, indeholder blandt andet krav til mål for visse produkter samt krav til sikkerhed, styrke og holdbarhed.

Der findes desuden en række tekniske rapporter med fagterminologi.

Det er frivilligt at benytte standarder, undtagen:

  • når love eller direktiver påbyder, at bestemte standarder skal følges;
  • når det fremgår af en kontrakt eller kravspecifikation, at bestemte standarder skal følges;
  • når en producent henviser til bestemte standarder for eksempel ved mærkning på møblet, i brugsanvisning eller på emballage.

For møbelstandarder med sikkerhedskrav gælder normalt, at opfyldelse af de generelle sikkerhedskrav er den letteste og billigste måde, hvorpå man kan dokumentere, at ens produkt er sikkert jævnfør Lov om Produktsikkerhed.

På samme måde virker standarder som dokumentation i forbindelse med produktansvarssager jævnfør Lov om Produktansvar.

Standarder med målkrav sikrer, at man for eksempel kan købe kontorstole og arbejdsborde, hvor målene sikrer, at møblerne passer sammen samt passer til brugerne, og man kan købe hvidevarer, som passer til køkkenets elementer.

Standarder, som indeholder krav til møblernes styrke og holdbarhed anvendes som dokumentation for, at de kan opfylde almindelige funktionskrav jævnfør Købeloven.

For møbelproducenterne gør standarder det lettere at udvikle og producere produkter. Og de gør det lettere at specificere krav til produkter og komponenter, som købes hos underleverandører.

Ved at anvende standarder reducerer man omkostningerne til prøvninger og godkendelser. Det medfører lavere produktionsomkostninger

Forbrugerne har også stor gavn af standarder. Standarder betyder sikre og mere velfungerende produkter for både børn og voksne. Forbrugerne får flere produkter at vælge imellem, fordi virksomhederne får nemmere adgang til markeder. Og den øgede konkurrence på tværs af landegrænser kan medvirke til, at produkterne bliver billigere.

De europæiske møbelstandarder udarbejdes i den europæiske standardiseringsorganisation, CEN Teknisk Komité TC 207, og de internationale standarder udarbejdes i den internationale standardiseringsorganisation, ISO Teknisk Komité TC 136.

Både CEN TC 207 og ISO TC 136 har grupper, som udarbejder standarder for deres område, for eksempel boligmøbler, kontormøbler, prøvningsmetoder og så videre.

Medlemmerne af både de tekniske komiteer og arbejdsgrupperne udpeges af de nationale standardiseringsorganisationer. I Danmark er det Dansk Standard (DS), der udpeger, i Tyskland er det DIN, i England British Standard og så videre. CEN har 33 medlemmer, som alle er nationale standardiseringsorganisationer. Det er alle EU medlemslande (28) og 5 andre (Norge, Island, Tyrkiet, Schweiz og Makedonien).

Den danske deltagelse i både CEN og ISO varetages af Dansk Standards udvalget for møbler, S 256, som har Kjeld Bülow som formand, og som blandt andet har 12 medlemmer fra møbelindustrien. Industriens deltagelse koordineres af Furn-tech.