DS/EN 310

Træbaserede plader. Bestemmelse af E-modul (bøjning) og bøjningsstyrke

Beskrivelse

Denne standard angiver en metode til bestemmelse af elasticitetsmodul og styrken ved bøjning for træbaserede plader med en nominel tykkelse lig med eller større end 3 mm. NOTE: Den regningsmæssige værdi skal bestemmes i henhold til de metoder der er angivet i EN 789.  

Se mere