Denne webportal er tilvejebragt som led i et projekt med titlen ”Udbredelse af kendskab til møbelstandarder”, der med støtte fra Dansk Standards Projektfond gennemførtes i perioden maj 2014 til december 2015, samt et projekt med titlen “Samling og formidling af viden om møbelstandarder og krav til møbler”, der med støtte fra Træfonden gennemføres i perioden marts 2014 til juni 2016.

Projektets formål er at:

  • Give virksomheder, indkøbere, beslutningstagere, sælgere og forbrugere en let tilgængelig oversigt over de gældende danske, europæiske og internationale standarder til en præcis tilpasning af møbelprodukter til deres specifikke anvendelse.
  • Udarbejde ét samlet informationsværktøj for møbelproducenter, organisationer, offentlige indkøbere og slutbrugere til viden om møbelstandarder.
  • Sikre en koordinering af viden og formidling af standarder og krav til møbelproducenter, beslutningstagere samt markedet i øvrigt.
  • Formidle vigtigheden af at møbelstandarder blandt andet er med til at øge produktsikkerheden.
  • Sikre og styrke arbejdspladser i møbelindustrien i Danmark.
  • Øge konkurrenceevnen i dansk møbelindustri.

Via arbejdet i Dansk Standards standardiseringsudvalg for møbler, S 256, er der opnået betydelig dansk indflydelse ved udarbejdelse af standarder i den europæiske standardiseringsorganisation CEN og den internationale standardiserings-organisation ISO , således at der i dag findes europæiske og eller internationale standarder for en lang række møbeltyper.

Møbler var tidligere typisk træmøbler, godt design, håndværkspræget, men tiden har ændret sig, så der i dag inddrages mange andre materialer, nye designs, nye arbejdsmetoder og samhandelsformer med videre. Der er derfor, i endnu højere grad end tidligere, brug for et fælles regelsæt og her er møbelstandarder et rigtigt godt værktøj.

På det danske møbelmarked ses det tydeligt, at alt for mange virksomheder ikke anvender den viden, der findes i møbelstandarderne, og det forhold håber vi, at dette projekt at kan være med til at ændre.

Med venlig hilsen
FURN-TECH│DANSK MØBELKONTROL
Anne Stokvad Madsen
formand for bestyrelsen