Finder du ikke svar på dit/dine spørgsmål i nedenstående, er du naturligvis altid velkommen til at sende os en mail med spørgsmål, som vi så vil besvare og, hvis spørgsmål og svar vurderes at have generel interesse, viderebringe hér.

Link til mailformular – klik hér

Standarder, både danske (DS), Europæiske (EN) og Internationale (ISO) revideres jævnligt, og udkommer derfor i nye udgaver med ny datering. Selvom der ikke er lavet om på selve møblet, kan der være sket ændringer hos underleverandører eller hos deres leverandører.
Vi anbefaler at se bort fra testrapporter, der er mere end 3 år gamle, så en testrapport fra 1992 har efter vores opfattelse mistet sin gyldighed.

”Not passed” betyder, at et eller flere krav i standarden ikke er opfyldt.

Principielt må man ikke henvise til en standard, hvis der ikke er dokumentation for, at kravene i den er opfyldt.
Bemærk, at langt fra alle offentliggør deres testrapporter på nettet.

DS/EN 16121 vedrører kontraktmarkedet; dog ikke kontor, så den erstatter ikke  DS/EN 14073 og DS/EN 14074, der begge vedrører kontor, men den vil falde ind under “eller tilsvarende”, fordi kravene stort set er de samme.

DS/EN 16139 er en fusion af DS/EN 15373 og EN 13761 (gæstestole) – og falder ind under “eller tilsvarende”. Husk dog på, at vi anbefaler at se bort fra testrapporter, der er mere end 3 år gamle.

Vi mener ikke, at man kan opnå sikkerhed på nogen anden måde end ved at kontrollere de afgivne oplysninger, og det behøver ikke tage lang tid. Vores vurdering er, at kontrollen kan gennemføres på 1-2 timer, med mindre der er tale om mange møbler.

Når du kontrollerer de afgivne oplysninger opnår du sikkerhed for at:

  • Et kompetent prøvningslaboratorium har foretaget en test
  • Den anførte standard er relevant i forhold til det konkrete møbel
  • Testrapporten ikke har overskredet “sidste salgsdato” (vi anbefaler at se bort fra testrapporter, der er mere end 3 år gamle)
  • Standardens/standardernes krav er opfyldte

Standarder, der har mistet deres aktualitet, kan du ikke finde hér på hjemmesiden.

Hos Dansk Standard kan du søge på, og finde, standarder, der ikke længere er aktuelle. Her finder du også oplysninger om hvilken standard, der har erstattet den, hvornår det er sket og meget mere.

Link til Dansk Standard – klik hér