Denne guide er beregnet for personer, der stiller tekniske krav til kontormøbler blandt andet i forbindelse med statslige, regionale og kommunale indkøb, men den kan tillige anvendes af producenter og leverandører af disse møbler.
Formålet med guiden er at gøre det enklere at specificere krav til mål, sikkerhed, styrke og holdbarhed for kontormøbler, dvs møbler der anvendes i forbindelse med kontorarbejdspladser.

Furn-tech│Dansk Møbelkontrol har i samarbejde med Træ- & Møbelindustrien tilvejebragt i alt 4 guides – en for kontormøbler, en for møbler til kontraktmarkedet, en for boligmøbler og en for møbler til uddannelsesinstitutioner.

Du finder altid de opdaterede guides på hjemmesiden www.kravtilmobler.dk – klik her