Reklamationer:

Forbrugerklagenævnet
Furn-tech | Dansk Møbelkontrol

Lovgivning:

Forbrugerstyrelsen
Sikkerhedsstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer
Lov om produktansvar
EU direktiver og forordninger
WEEE
REACH kandidatliste
REACH Registry of Intentions (RoI)
REACH Annex XVII (vælg “last consolidated version”)

Organisationer:

Træ- & Møbelindustrien (TMI)
Furn-tech | Dansk Møbelkontrol
Dansk Standard

Miljø:

FSC Danmark
PEFC
Træ Er Miljø
Miljømærkning (Hvide Svane og EU Blomsten)

Møbelprøvningslaboratorier:

Teknologisk Institut
Dansk Brand- & Sikringsteknisk Institut
CATAS (Italien)
TÜV SÜD Product Service GmbH (Hamburg) Bl.a. GS mærkning

Emissionsmålinger:
Teknologisk Institut
CATAS (Italien)
Eurofins