Som indkøber skal du sikre, at der er god sammenhæng mellem pris og kvalitet – inklusiv sikkerhed, styrke og holdbarhed. Derfor er standarder oftest lettest at arbejde med, når der skal udarbejdes kravspecifikationer. Når man henviser til en standard og beder om dokumentation for overholdelse af kravene i den pågældende standard, så sikrer man produkter, der både er sikre og som kan holde i 5-10 år til den brug produktet er tiltænkt. Der skelnes mellem møbler til privatmarkedet og kontraktmarkedet.

Som designer og produktudvikler skal du sikre et funktionelt, brugbart og sikkert produkt. Vil du være sikker på, at dit møbel ikke skal lide en sørgelig skæbne som et produkt der fx. ikke kan anvendes til offentlige udbud eller som producenterne ikke ønsker at markedsføre på grund af for mange reklamationer, så kan du med fordel anvende standarder. Standarder giver i mange tilfælde en rettesnor for de krav, du skal overholde for at produktet er sikkert og funktionelt. Standarderne angiver også hvor store belastninger, produktet skal kunne tåle og hvor mange.

Når du markedsfører et produkt, har du produktansvaret i 10 år. Du må i henhold til produktsikkerhedslovgivningen kun markedsføre produkter, som du ved, er sikre. Da du heller ikke ønsker efterfølgende omkostninger til reklamationsbehandling, så er standarder og kravspecifikationer et uundværligt værktøj. Med nyt produkt og med en testrapport, som dokumenterer, at produktet er sikkert, stærkt og holdbart, har du den størst mulige sikkerhed for, at du ikke får reklamationer. Samtidig kan du med ro i sindet give 5 års garanti på dit produkt, da en test vil simulere 5-10 års normal brug.

Som produktionsansvarlig har du ansvaret for hele tiden at optimere og effektivisere produktionen – hvis du i den forbindelse vil foretage ændringer, er det en god ide at støtte sig til en standard for det pågældende produkt, så du er sikker på, at du ikke påfører din virksomhed unødige omkostninger til reklamationer og utilfredse kunder. Du kan også få hjælp til at vurdere materialer og løsninger ved at kigge i standarder.

For at sikre at dine kunder er tilfredse med de produkter i leverer og ikke får uønskede reklamationer, kan du bruge standarder til at kontrollere, at dit produkt er lavet hensigtsmæssigt. Standarder kan ikke kun bruges til kravsspecifikation af nye møbler og til validering af prototyper og eksisterende møbler. Det kan også anvendes til at stille krav til underleverandører af materialer og komponenter.