ISO 7174-1 & ISO 7174-2

Furniture – Chairs – Determination of stability

Beskrivelse

Bemærk! Disse to standarder er ikke opdaterede. Som prøvningsmetode bør anvendes EN 1022.

Se mere