CEN/TR 17202

Møbler – Generelle sikkerhedsretningslinjer – Fare for fastklemning af fingre

Beskrivelse

Denne TR indeholder en generel sikkerhedsfilosofi, en guide vedr. vurdering af sikkerhed, når der udvikles standarder samt en guide vedr. specifikke anbefalinger og prøvningsmetoder for bedømmelse af risici forårsaget af huller og åbninger i alle møbeltyper. Den ligger til grund for de sikkerhedskrav, der findes i de standarder, der er udviklet af CEN TC 207 Møbler.

Se mere