DS/CEN/TS 16209

Møbler- Klassifikation af egenskaber for møbeloverflader

Beskrivelse

Denne tekniske specifikation specificerer et system til klassificering af modstandsevne overfor kolde væsker, våd varme, tør varme, slid og ridser. Prøvningsmetoderne findes i EN 12720, EN 12721, EN 12722, EN 15185  og EN 15186.  

Se mere