EN 17214

Visuel vurdering af møbeloverflader

Beskrivelse

Standarden indeholder en procedure for visuel bedømmelse af møbeloverflader med hensyn til overfladedefekter samt farve- og glansforskelle. Den er først og fremmest relevant i forbindelse med behandling af klager.

Se mere